Pada ISE 2018 GJD dan LILIN Pamerkan Integrasi Teknologi